Startsida, version 2,1

OL-analys hjälper dig att analysera dina grundfärdigheter i orienteringsteknik samt dina beteenden vid framgång och vid bommar. Det ökar din medvetenhet av dessa delar och vad du behöver utveckla för att nå dina mål.

Du kommer ha en stor fördel om dessa delar är automatiserade. OL-analys kommer bla hjälpa dig att se hur ofta du upprepar grundfärdigheterna och de bra beteendena och att du också vet att det är rätt grundfärdigheter och beteenden som automatiseras.

There are no views with that ID There are no views with that ID
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Forstasidan-1024x595.jpg

Om du använder OL-analys fullt ut kommer du kunna:

 • Se vilka tekniska moment du är bra på och vilka moment du behöver utveckla för att bli en bättre orienterare tekniskt.
 • Se vilka beteenden du oftast har när du presterar bra och vilka beteenden du oftast har när du bommar.
 • Ta med dina bästa beteenden inför träningar/tävlingar och förbättra samt var medveten om dina mindre bra beteenden.
 • Se vilka tekniska moment du genomför ofta eller sällan. Det är något som du själv avgör om du vill fylla i, det tar lite mer tid och tanke men du får en bra bild över hur ofta du tränar ett visst moment.
 • Sätta upp mål utifrån dina styrkor och svagheter vad du ska förbättra inför, under och efter en säsong.

  Nytt! (förslag)
 • Samla alla ol-tekniska fel vid bom i en lista. Verkar inte gå att sortera ut endast vissa fält, då filtrerar man ut de poster som innehåller de värdena och då kan ju även andra värden finnas med.
 • Samla alla beteenden som går att påverka i en lista. Som ovan.
 • Samla alla beteenden som inte går att påverka i en annan lista. Som ovan.
 • Förstasidan vid inlogg kan visa Det nuvarande perfekta loppet, baserat på de 4-5 översta bästa beteendena. limit=”5″
 • Kunna välja klubb i en domänlista vid registrering. Check!
 • Utvärdering av sin löptekniska förmåga. Hur ofta tränar du styrka, löpteknik, långpass, intervall, backe.
 • Vilken Vo2 max har du?
 • Maxstyrka, snabbstyrka, explosiv styrka, hur pfta?
 • Löptestbana, resultat, utveckling?
 • Sammanställning av klubbens medlemmars olika beteenden.
 • Hur ofta läste du kartan när det gick bra?
 • Hur ofta läste du kartan precis innan du bommade?
 • Förklara hur målen kan sättas upp, kan länka till mallen som de kan fylla i.
 • Lägga till några bra beteenden. Förklara alla beteenden som inte har en länk.
 • De beteenden vid bom som listas, där ska det finnas förslag på åtgärd.
 • En målsättningssida. Där man i ett formulär kan fylla i vilka tekniska moment som ska förbättras och vilka beteenden som ska förbättras. De bästa beteendena kan visa det perfekta loppet, baserat på det senaste årets bästa beteenden.
 • De tekniska moment man valt som mål, de kan visas hur ofta de är genomförda, vilken nivå de har nu och förslag på vilken åtgärd som behövs.
 • De beteenden vid bom som valts som mål, där ska man själv ha skrivit i vilken åtgärd som behövs. Eller att tips hämtas.
 • När uppföljningen sker, kan man bocka i om målet är uppfyllt eller inte. Om man klickar i Ja så öppnas en bild på en stjärna och ett GRATTIS!! (typ) och kanske ett Diplom att skriva ut! Om man bockar i nej så öppnas en bild med tex “Tyvärr, du behöver träna lite mer på detta, sätt ett nytt mål med nytt datum och samma mål.”
 • Uppföljningen sker genom att man fyller i utvärderingen av OL-teknik det datum man ska göra uppföljningen. Om värdet är högre än det var innan på det momenten/momenten så är målet uppfyllt. Vill alltså få ut värdet på de moment man valt och sen kolla om det värdet är lägre/högre än det värdet som fås ut på den utvärdering som görs det datumet.
 • För beteendena borde det kanske vara att antalet registreringar för den typ av bombeteende är mindre under den valda målsättningsperioden än de varit under det senaste året innan. Eller så låter man användaren ange hur många gånger man tillåts göra det misstaget under den tidsperioden, om det är lägre eller lika med det så är målet uppfyllt.

Sidan ska ses som ett komplement till alla övriga analystjänster som finns, tex Livelox, Winsplits, Prestationsanalys mfl.

OL-analys förutsätter att du själv utvärderar och registrerar efter din orienteringsträning/tävling.

För att kunna använda OL-analys och se innehållet på Mina sidor behövs ett användarkonto.

Kostnad? Nej, men bidrag tas tacksamt emot via swish, mest för att driften av sidan kostar en del och för att kunna utveckla sidan med nya funktioner.

Sidan finns inte som app men lägg gärna till som en genväg på din mobil. På de flesta mobiler finns valet ‘Lägg till på hemskärmen’, då får du denna ikon på din skärm


Frågor? skicka ett mail till ol_analys@outlook.com

Sidan är framtagen som ett hobbyprojekt av mig.