Orienteringsteknik – orange

Gå igenom din bana och de moment du har genomfört. Värdera hur du tycker att det gick på de olika momenten.

0-Momentet fanns inte på banan 1-Kunde inte alls 2-Osäker 3-Gick ganska bra 4-Gick bra 5-Gick mycket bra

Det kan kanske vara svårt de första gångerna du ska se vilka moment som ingått på din bana. Ta gärna hjälp av någon mer erfaren om det behövs.

Ett tips för ledare kan vara att gå igenom träningsövningarna tillsammans med deltagarna och se vilka moment som ingått.

Genomförda moment-orange nivå-ny

Orange nivå


Grunder


0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Förstår karttecknen och banpåtrycket. Kan utläsa punkter och kontrollplaceringar från kontrollbeskrivningen. Kan identifiera ev. varvningar och bo-kontroller.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Har erfarenhet från fler terrängtyper än de lokalt förekommande, med utökat minnesförråd av utseende och framkomlighet i terrängen som ger förmåga att översätta vanligt förekommande typer av karttecken i dessa.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Kan alltid hålla kartan passad och snabbt samt med relativt hög noggrannhet positionera mig i löpriktningen utifrån den passade kartan. Kan uppskatta ungefär hur långt jag sprungit sedan senaste tydliga inläsningspunkten.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Använder tumgreppet i kombination med kompassen. Om jag använder tumkompass har jag spetsen på tumkompassen istället för tumspetsen som mitt tumgrepp. Handlaget att vika kartan kan göras i farten och med efterföljande rutin att direkt hitta positionen på kartan använda tumgreppet.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Har en kartkontakt i den omfattning att aktuell position och riktning alltid är känd, springandes eller med nödvändiga kartläsningsstopp. Kartkontakten inkluderar avstämning av kompassen.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Lyfter blicken för att sikta mot föremål i terrängen samt vrider blicken vid förflyttning genom terräng för att läsa av positionen med stöd av terrängföremål som passerats, även på avstånd.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Förståelse för topografi och höjdformationer. Kan följa höjder som ledstång och använda som avstämningspunkter. Behärskar att läsa detaljer i kurvbild så som sänkor och åsar.
Läs mer här

Verktyg


0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Inövad kompassteknik som används för att ta grov kompassriktning genom skogen, till kontrollen och ut från kontrollen.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Förmåga att välja lämpliga hållpunkter i tydlig och mindre komplex terräng för att göra orienteringen säkrare och snabbare. Förmåga att använda tydlig kurvbild som hållpunkter. Förmåga att använda attackpunkter som ligger upp till 200 meter från kontrollen.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Kan anpassa farten efter banans svårighet. Kan dela upp sträckorna i flera olika delar som kan springas med olika hastigheter.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Förmåga att förenkla kartan och utläsa tydliga planbildsdetaljer som kan användas som hållpunkter för att grovorientera korta sträckor i enklare terräng med god sikt och där planbilden dominerar. Använda attackpunkt för att förenkla ingång mot kontroll.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Förmåga att välja ut tydliga långsträckta terrängformationer i lättframkomlig och måttligt kuperad terräng som kan användas till att förlänga kontroller för att på så vis förenkla kontrolltagningen. Exempel på terrängformationer är höjdstråk, större mossar, beståndsgränser, grönområden och klapperstensfält.
Läs mer här

Genomförande


0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Förmågan att förstå och värdera olika taktik inför ett lopp och genomföra utifrån vald taktik.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Kan ha en överblick över nästa sträcka innan jag kommer fram till kontrollen, kan planera hela sträckan innan jag springer iväg. Kan identifiera vilka delar på sträckan som det är högst risk för misstag, och anpassa vägval och löphastighet efter det. Kan ha en övergripande plan för hela banan, och identifiera ungefär hur långt det är kvar till målet.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Kan göra vägvalsbedömningar utifrån löpbarhet, hur svår kontrolltagningen blev och hur kuperad väg det är till kontrollen och väga samman de faktorerna. Har förmågan att i efterhand analysera varför olika vägval är snabba respektive långsamma.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Behärska flertalet olika metoder för att ta kontrollen på ett snabbt och säkert sätt, se förenkling. Anpassa rutinen för avläsning av kontrollbeskrivning, stämpling och förberedelse inför utgång från kontrollen utifrån att kommande sträcka planerats redan innan kontrolltagningen. God känsla för utgångsriktning på väg in mot kontrollen.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Väl utvecklad förmåga att ligga före i tanken och vara beredd på vad du ska göra vid specifika tillfällen på respektive sträcka samt för kommande sträcka.
Läs mer här
0-Ej utvärderat 1-Kan inte alls 2-Osäker 3-Kan ganska bra 4-Kan bra 5-Kan mycket bra
Vid misstag ställer jag mig följande frågor: När visste jag senast var jag befann mig? Vad har jag passerat sedan dess? Hur såg det ut runt omkring mig? Hade jag passat kartan? Vid misstag i ett område med kupering använde jag mig av högsta punkten för att få bättre överblick och lättare kunna läsa in mig. Kan ta ut riktningen mot uppfångare för att kunna positionera mig. Kan använda uteslutningsmetoden för att identifiera terrängföremål som tillsammans och i förhållande till varandra bildade en unik kombination som gör att positionen kan identifieras på kartan.
Läs mer här